Tanúsított Minőségirányítási Rendszer - CERTOP ISO 9001

2018. július 19., csütörtök

 


Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érintő változásokról
Apeh Portál - 2012-01-05 16:11:14

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosított, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze. 1. A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2.200 forintról 3.000 forintra emelkedik.

2. Az adók módjára behajtandó köztartozásokra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 161. § (9) bekezdése alapján az adóhatóság fizetési könnyítést továbbra sem engedélyezhet, és a tartozást továbbra sem mérsékelheti, illetőleg - a szabálysértési helyszíni bírság kivételével - nem minősítheti behajthatatlannak, azonban a jogszabály további (9a)-(9d) bekezdésekkel egészült ki, melyek a behajtást kérő hatáskörébe telepítik a kérelem elbírálását, emellett egyértelműen meghatározzák a behajtást kérő és az adóhatóság közötti hatásköri megoszlást és a követendő eljárási rendet. 3. Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság időszakában az Art. 133. § (10) és 134. § (4) bekezdéseinek változása okán fizetési könnyítés és mérséklés nem engedélyezhető. 4. Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatják be az alábbi adózói körbe tartozó ügyfelek: * munkáltató * kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is) * állami foglalkoztatási szerv * kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó * Magyarországon bejegyzett egyház * szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó * a Tbj. 56/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezett * Art. 8. számú melléklet szerint összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózó. Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek hatályba.nyomtatási kép


részletes keresés