Tanúsított Minőségirányítási Rendszer - CERTOP ISO 9001

2018. július 19., csütörtök

 


Jogszabályváltozások Közműfejlesztési támogatás igényléséről

jogszabály száma: 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
hatálybalépés dátuma: 2004. 09. 22.
megjelenés helye: MK 2004/133.


A 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint az anyagilag rászoruló, a rendeletben felsorolt feltételeknek megfelel? magánszemélyek közm?fejlesztési támogatást igényelhetnek. A támogatás a befizetett közm?fejlesztési hozzájáruláshoz kapcsolódik, visszaigénylés formájában.

Támogatásra jogosult az a magánszemély, aki az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, id?skorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és a közm?fejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként (építési telek) bejegyzett ingatlan közm?vesítése érdekében, annak tulajdonosaként, bérl?jeként vagy használójaként els? ízben, közvetlenül fizeti meg.

A támogatás alapja a közm?fejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingatlanonként és közm?venként azonban legfeljebb 150 ezer forint. A jogosult a közm?fejlesztési támogatást a támogatás alapjának 25%-a erejéig igényelheti, annak a településnek a jegyz?jét?l, ahol a közm?vesítés történt.

Nem igényelhet? közm?fejlesztési támogatás
- az ingatlanon belüli közm? vezetékhálózat megépítése után,
- közm?vesített lakás és lakóház vagy közm?vesített építési telek vásárlása esetén az adott ingatlanon már meglév? közm? után, kivéve, ha a közm?fejlesztési hozzájárulás részletekben történ? megfizetése esetén a vev? a további részletek megfizetését igazoltan átvállalja,
- a közm?fejlesztési hozzájárulás címén megfizetett azon összeg után, amelyet a jogosult önkormányzati támogatásból, a lakás-el?takarékosság állami támogatásából, továbbá az önkormányzatnak vagy a jogosultnak harmadik személlyel kötött szerz?dése alapján kézhez vett pénzeszközb?l fizetett meg, vagy azt az említett forrásokból befizetéseként javára jóváírták.részletes keresés