Tanúsított Minőségirányítási Rendszer - CERTOP ISO 9001

2018. július 19., csütörtök

 


Jogszabályváltozások A hitelintézetekr?l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

jogszabály száma: 2004. évi LXXXIV. tv.
hatálybalépés dátuma: 2004. 10. 07.
megjelenés helye: MK 2004/132.


A pénzügyi konglomerátumok kiegészít? felügyeletét szabályozó 2004. évi LXXXIV. törvény több pénzügyi tárgyú jogszabályt módosít. Az ügyfeleket érint? módosítások közül a legfontosabb, hogy ezentúl a hitelintézet köteles írásban tájékoztatni az adóst a központi hitelinformációs rendszerbe (BAR-rendszer) kerülés lehet?ségér?l, az adatközlés céljának, valamint a közlend? adatok körének megjelölésével, még a hitel- és hiteljelleg? szerz?dés megkötésével egyidej?leg. Ezen felül külön értesíteni kell az adóst arról, ha adatai bekerültek a rendszerbe.

A központi hitelinformációs rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat az adós késedelmes tartozásának megsz?nését követ?en legfeljebb öt évig tarthatja nyilván és kezelheti azzal, hogy adós a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a vele szerz?d? hiteladat-szolgáltató közvetítésével gyakorolhatja.

Mindezek mellett a törvény részletesen meghatározza a pénzügyi konglomerátumok ismérveit és a kiegészít? felügyelet tartalmát.részletes keresés